Dužina veze

Marijax's picture

Poredaj date formule tako da redoslijed predstavlja porast dužine C-O veze u tim česticama: CO, CO2, CO3-2.

Rješenje je: CO -> CO2 -> CO3-2. Zašto?

Ako se povećava broj elektrona, zar se neće više privlačiti atomi pa time formirati kraću vezu?

milicaradenkovic's picture

Najduza veza je CO32- jer kad nacrtas Luisovu strukturnu formulu dobices da imas jednu dvostruku i dve jednostruke veze izmedju kiseonika i ugljenika i posto su te jednostruke veze najslabije onda je duzina veze najjaca, zatim ide CO2 jer je u pitanju dvostruka veza izmedju kiseonika i ugljenika i na kraju CO jer izmedju kiseonika i ugljenika ima troskruka veza koja je najjaca ali njena duzina je najmanja.