Masa taloga

DanijelH.'s picture

Treba mi pomoć kod ovog zadatka:Izračunati masu taloga koji nastaje mešanjem15,0cmrastvora FeSOkoncentracije 2,00 mol/dm3 i 20.0cm3, 8,28mas.% rastvora NaOH. Tčan odgovor je m(Fe(OH)2)=2.03g al ga ja nikako ne mogu dobiti.

milicaradenkovic's picture

FeSO4+2NaOH--------------->Fe(OH)2+Na2SO4

n(FeSO4)=c*V=0.015*2=0.03 mol

n(NaOH)=ms/Mr=mr*w/Mr=ro*V*w/Mr treba ti gustina 8.28% rastvora NaOH ro(8.28%)=1.090 g/ml

n(NaOH)=1.090*1000*0.02*0.0828/40=0.045 mol u visku je gvozdje sulfat pa su molovi gvozdje hidroksida

n(Fe(OH)2)=n(NaOH)/2=0.045/2=0.0225 mol

m(Fe(OH)2)=n(Fe(OH)2)*Mr=90*0.0225=2.025 g a formula za gustinu ti je

ro(8.28%) =ro1+((ro2-ro1)/(w2-w1))*(w2-w3) i to ro1=1.080 g/ml w1=7.38 % i ro2=1.1 g/ml a w2=9.19 %

marrecar's picture

1.090 g/cm3 ovo je tablicna gustina rastvora NaOH za dat maseni procenat. Ne znam da li je dat podatak u zadatku, u svakom slucaju je potreban za resavanje zadatka.

mr=ro*V=1.090g/cm3 * 20.0cm3=21.8g

w=mrs*100/mr >>>mrs= mr*w/100=1.81g NaOH

n= m/M = 1.81g/40g/mol = 0.04525 mol NaOH

n= C*V = 2mol/dm3*15*10^-3 dm3 = 0.03mol FeSO4

2NaOH+FeSO4 >>> Fe(OH)2 + Na2SO4

Racuna se koji reaktant je limitirajuci

2mol NaOH : 1mol FeSO4 = 0.04525 mol NaOH : x mol FeSO4

x= 0.023mol FeSO4

Ovde se vidi da ostaje visak FeSO4, sto znaci da je limitirajuci NaOH koji ce reagovati u potpunosti, trebalo bi da se izracuna, ali nebitno je sad. U sustini, da proreaguje 0.04525 mola NaOH potrebno je 0.023 mola FeSO4, sto je manje nego sto ima u datom sistemu. A da proreaguje 0.03 mola FeSO4 bice potrebno 0.06 mola NaoH, sto znaci da je NaOH limitirajuci.

2mol NaOH : 1mol Fe(OH)2 = 0.04525 : x mol Fe(OH)2

x= 0.023 mol Fe(OH)2

m=n*M=0.023mol * 88.84g/mol = 2.04g Fe(OH)2

Priblizan je rezultat, verovatno sam negde zaokruzio malo vise, ali to je to. Nesto sam se malo pogubio dok sam resavao, neka neko potvrdi da je ovo ovako.

DanijelH.'s picture

Hvala.