Gravimetrija

Srdjan95's picture

Smesa rastvora CuCl2 i CuSO4 tretira se rastvorom Ba(NO3)2 u visku,pri cemu se nagradi 0,1165 g taloga.Filtrat koji se dobije po odvajanju taloga,titrise se rastvorom AgNO3 koncentracije 0,200 mol/dm3,pri cemu se utrosi 22,2 cm3 ovog rastvora.Izracunati masu Cu2+ jona u smesi.

Resenje:

m(Cu2+)=0,1728g

 

Winkler's picture

Sta ti nije jasno u zadacima koje si postavio?