Vaga

nixahemicar's picture

Na levi tas vage stavljena je casa mase 75g u kojoj se nalazi 100g CaCO3.Na desni tas vage stavljen je teg mase 200g.Koliko grama 33% rastvora hlorovodonicne kiseline treba dodati u casu da bi vaga bila u ravnotezi?

milicaradenkovic's picture

Imas li resenje zadatka?

nixahemicar's picture

Resenje zadatka je 31.2g.

milicaradenkovic's picture

Resenje je sledece

CaCO3+2HCl------------------->CaCl2+H2O+CO2 posto u reakciji ispari CO2 dobija se

x(casa+CaCO3)=100+75=175 g

n(HCl)=2*n(CO2) posto imas 33% rastvora HCl imas 33 g HCl u 100 g rastvora

33/36.5=2*x/44

2*x*36.5=44*33

x=19.89 g CO2 pa imas da ako uzmes 1 g rastvora imas doprinos mase y=1-0.1989=0.8 g za toliko povecavamo masu na levom tasu gde je casa a imamo i razliku izmedju case sa supstancom i tega na desnom tasu za 25g.

x(HCl, 33%)=25/0.8=31.25 g