Pritisak

Millen's picture

1. Ako se smesa odgovarajucih kolicina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sud,da li ce gasni pritisak,posle hladjenja ,sobne temperature :

  1. ostati isti
  2. smanjti se dva puta
  3. smanjti se tri puta
  4. povecati se dva puta 
  5. povecati se tri puta
Acetofenon's picture

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

Imaš 3 mola gasa levo, 1 mol desno(ne računaju se molovi vode jer je na sobnoj temperaturi u tečnom stanju).

Gasni pritisak se 3 puta smanjio. Pozz