Osobine jedinjenja

MarkoDemenj's picture

Sa cim ne stupaju u reakciju- NaOH, HCl, NH3?

milicaradenkovic's picture

NaOH i NH3 ne stupaju u reakciju sa bazama a HCl sa kiselinama.

MarkoDemenj's picture

Hvala. :)