Karbonilna jedinjenja

sneza's picture

Moze li neko da mi pomogne oko ovih zadataka?,

1.Napisati formule i nazive dvije kiseline koje mogu nastati kao proizvod oksidacije 1.2 propandiola?

2.Predstaviti hemijskom jednacinom rekacije izmedju a)salicilne kiseline i natrijum hidroksida,palmitinske i magnezijum hidroksida i oksalne kiselin i dva mola kalijum hidroksida.

3.Npisati racionalne formule i imena 3 aldehida koja mogu nastati oksidacijom odgovarajucih izmernih pentanola

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

uros99's picture

1.
HO-CH2-CH-CH3 -----K2Cr2O7-------> COOH-CH-CH3  i ovo je mlečna kiselina, a drugu stavrno ne znam...
             OH                                               OH

uros99's picture

Malo mi je pobegla ova hidroksilna grupa kod kiselinee, ali nema veze...

 

uros99's picture

3. Takodje znam
CH3-CH2-CH2-CH2-CHO    -       pentanal

CH3-CH(CH3)-CH2-CHO     -       3 - metilbutanal

CH3-CH(CH3)2-CHO           -      2,2 - dimetilpropanal

CH3-CH2-CH(CH3)-CHO      -      2 - metilbutanal

Ja sam našao četiri, a ne tri, ne znam da li se računa i pentanal, pošto kaže izomernih pentanola...mislim da je ovako kako sam napisao. A drugi zadatak je prost, samo ne znam gde se kod salicilne veže Na atom, pošto je u salicilnoj prisutna i OH grupa, kao i COOH...

 

dinoo's picture

Kada je u pitanju salicilna kiselina Na se naravno vezuje odnosno zamjenjuje H atomom iz COOH grupe jer soli nastaju reakcijom karboksilne grupe i metala..

dinoo's picture

Kada je u pitanju salicilna kiselina Na se naravno vezuje odnosno zamjenjuje H atomom iz COOH grupe jer soli nastaju reakcijom karboksilne grupe i metala..

sneza's picture

Hvala vam punoo..Da ne znate mozda i ovee imam dosta nekih zadataka koji mi trebaju sto prije da uradim aa ne znam ih..Pa ako mozete da mi pomognete..

1.Napisati hemijske jednacine reakcije i imenovati proizvode koji nastaju kiselom hidrolizom metil propanola.

2.Napisati hemijsku reakciju izmedju metil magnezijum bromida i butanona i imenovati dobijeni proizvod

3.Napisati strukturne formule propanske kiseline,a zatim i njenih derivata hlorida,anhidrida i amida.

4.Napisati jednacinu reakcije kojom je moguce iz oleinske dobiti stearinsku kiselinu