zadatak

Martina A.'s picture

Ako netko zna objasniti ovaj zadatak, bila bih mu mnogo zahvalna
Ako je atomska masa za ugljenik 12, broj atoma ugljenika u 0.12 g ugljenika iznosi:
u rjesenju je 6.023x1021

dinoo's picture

Imaš formulu za avogadrov broj NA = N/n ; a NA =6,022 * 1023 pa je N=NA * n ; a N-predstavlja broj jedinki (atoma, molekula, jona i bilo kojih drugih hemijski definisanih čestica)

Dakle koristiš formulu :

N=NA * n ali treba ti n, n=m/M = 0,01mol

pa imaš

N=NA*n = 6,022 * 1023 *0,01

N=6*1021

Pozdrav..

Martina A.'s picture

hvala mnogo