neutralizacija rastvora sumporne kiseline

Anja123's picture

Koliko je grama natrijum-hidroksida potrebno za potpunu neutralizaciju rastvora sumporne kiseline koji ima vrednost pH=1 (disocijacija je potpuna)?

xlaylax's picture

Milsim da je ovo resenje, ali nisam 100% sigurna:

pH=1
  => [H+]=1*10-1mol/dm3

H2SO-> 2H+ + SO4-2
1mol       2mol   1mol
[H+]=c*α*n
c=[H+]/(α*n)
c=1*10-1mol/dm3 : 2
c=0,5*10-1mol/dm3
c(H2SO4)=0,05mol/dm3 

Posto nije data zapremina, uzimamo samo 1dm3, pa ce broj molova biti n=0,005mol

H2SO+ 2NaOH -> Na2SO+ 2H2O
0,05mol           x
1mol              2*40g

x=0,4g NaOH

 

Ovo nije ceo zadatak. Nasla sam isti zadatak sa jos jednim podatkom, gde je data tacna zapremina na pocetku zadatka: V(H2SO4)=40cm3
Uz pomoc ovoga mozemo tacno da izracunamo broj molova.

c=n/V
n=V*c
n(H2SO4)=0,04dm3*0,05mol/dm3 
n(H2SO4)=0,002mol

H2SO+ 2NaOH -> Na2SO+ 2H2O
0,002mol           x
1mol              2*40g

x=0,16g NaOH

Saška97's picture

Za neutralizaciju 20g rastvora sumporne kiseline potrebno je 1g natrijum-hidroksida. Koliki je maseni udeo sumporne kiseline u ovom rastvoru?

Alastor's picture

Al' obrati pažnju, našao sam procentni udeo. Maseni znaš sama. 

http://i.imgur.com/mPEhEfb.jpg

 

Saška97's picture

Hvala