Kvantitativni aspekti hemijskih reakcija tumace se odgovarajucim hemijskim zakonima

Ask123's picture

Moze li ko da mi objasni te zakone i kako da ih primjenjujem u zadacima.Zakoni su Zakon o odrzanju mase,Zakon stalnih masenih odnosa,Zakon umnozenih masenih odnosa,Avogadrov i Gej-Lisakov zakon.Imam definicije ali kako da ih raspoznajem u zadacima i da primijenjujem ove zakone.

milicaradenkovic's picture

Zakon o odrzanju mase primenices ga tako sto ako ti je dato npr. broj grama gvozdja u tabeli i moras da ti poslednja vrednost bude zbir ostalih vrednosti

Avogadrov zakon se korist npr. ako ti je data zapremina, pritisak i temperatura a treba da nadjes broj molova onda primenis p*V=n*R*T

Zakon umnozenih masenih odnosa primenis kada treba da odredis formulu nekog jedinjenja np. N2O gde se jedna masa kiseonika jedini sa razlicitim masama azota

Gej- Lisakov zakon primenis kada je p/T=const

Zakon stalnih masenih odnosa primenjujes kada imas reaktante i zbir njihovih masa mora da bude jednak masi proizvoda.

Ask123's picture

Hvala!

 

Ask123's picture

Hvala!