Rastvori

anabela's picture

Ako može neko da uradi ovaj zadatak: Koju zapreminu 20%-tnog rastvora NaOH gustine 1,21 g/cm3 treba odmeriti da bi se mešanjem sa 100 ml 5%-tnog rastvora dobio rastvor masenog udela 7,5%?

 

dinoo's picture

Za 7,5% rastvor

m=1,21 * 100 ml = 121 g

m(NaOH)= 0,075 * 121 = 9,075 g

Za 20% rastvor 

m=9,075/0,20 = 45,375 g

p=m/v ; V= m/p = 45,375/1,21 = 37,5 ml

 

Pozdrav

anabela's picture

Hvala, nije ovo rešenje. Ponudjena rešenja su 20,25, 30 i 35ml.

nedelja's picture

pokusaj preko ove 2 formule : m1*w1+m2*w2 = m3*wi m1+m2=m3 i kad nadjes m1 uradi ga preko formule m=V*w*ro

milicaradenkovic's picture

m1*w1+m2*w2=m3*w3

m1+m2=m3

m1*0.2+m2*0.05=(m1+m2)*0.075

ro2(5% NaOH)=1.0554 g/cm3

m2=V*ro2

m2=100*1.0554=105.54 g

m1*0.2+105.54*0.05=(105.54+m1)*0.075

0.125*m1=2.6385

m1=2.6385/0.125=21.108 g

m1=V*ro1

V=m1/ro1=21.108/1.21=17.44 cm3 mislim da je greska u resenju.