pH

Sofija's picture

Koliko puta treba povecati koncentraciju hidronijum jona u rastvoru, da bi se vrijednost pH smanjila za 3?

 

milicaradenkovic's picture

Ako uzmes pH ciste vode da je 7 a da bi se pH smanjila za 3 pH jedinice treba mislim da koncentraciju hidronijum jona moras da povecas 1000 puta.

Vlado's picture

Jel zna ko riješiti ovaj zadatak....

Koliki je pH rastvora , koji u 1 L sadrži 0,365 g hloridne kiseline, čiji stepen disocijacije alfa iznosi 1? Rješenje je 2.

Milicaaa's picture

n=m/M izracunaj...

Onda c=n/V 

[H+]=c (jer je alfa=1 i Z=1) = 1•10na-2 -> pH=2

 

 

Vlado's picture

Oke hvala ti ,A Jel mi možeš objasniti šta je to alfa...? ;)

Acetofenon's picture

Stepen disocijacije, tj. procenat disosovanih jona neke supstance u rastvoru.

Vlado's picture

Hvala ti izvini što sam dosadan ....a Jel mi možeš malo bolje objasniti zadnji red što si napisala i formulu za alfa?

 

Milicaaa's picture

C je koncentracija, imas formulu za njeno izracunavanje gore i jedinica je mol/l. Alfa je stepen disocijacije i ako je dat u procentima mora se podeliti sa 100 jer ne mozes racunati sa procentima. I slabi elektroliti imaju stepen disocije ispod 3%, a jaki preko 30%. A Z ti je koeficijent ispred H+, u ovon slucaju Z je 1 jer je HCl jednobazna kiselina i kada disosuje to izgleda ovako HCl->H+ + Cl-. Valjda si razumeo :)

Vlado's picture

Jesam...hvala ti :)

Vlado's picture

Može samo još nešto a kako bi uradila da je alfa 2? 

Milicaaa's picture

Pa onda samo pomnozis c sa 2, ako ke alfa 2 a ako je alfa 2% onda pomnozis sa 0.02

Vlado's picture

1.Koliki je pH rastvora koji je nastao dodavanjem 950 mL vode u 50 mL rastvora sircetne kiseline, količinski koncentracije 0,1 mol/L, ako je stepen disocijacije kiseline 2% ? Rješenje je 4.

2.Koliki je pH rastvora koji u 50 mL sadrži 3,15 g azotne kiseline, ako je ona 100 % disosovana i ako je atomska masa za azot 14?

Jel ijedan od ova dva riješiti ma meni tacno ne idu ovi zadaci  sa pH ? I li mi napisati formulu za to alfa?

Milicaaa's picture

Komplikovano je ovo da bih ti nap ovde, ako mogu nekako sliku da ti posaljem?

Vlado's picture

Pa pošalji...preko čega ćeš poslati?

Milicaaa's picture

Imas li fb?

Vlado's picture

Imam 

Milicaaa's picture

Ne mogu da te nadjem

Vlado's picture

Vidi poruku poslao sam ti link...