Hemija

Vlado's picture

Koliko iznosi molekulska masa oksida dvovalentnog metala ako njegovih 2 g reaguje sa 3,65 g hlorovodonicne kiseline i ako je atomska masa za hlor 36,5? Rješenje je 40.

 

Acetofenon's picture

MO + 2HCl = MCl2 + H2O

2g oksida : (xg+16g) oksida =  3.65g HCl: 73g HCl

3.65(x+16)=146g

3.65x+58.4=146g

3.65x=87.6

x=24g

24+16=40 Pozz :)

 

Vanjaaaa's picture

Koliko iznosi količinska koncentracija rastvora srebro nitrata,ako 1 mL tog rastvora sadrži 0,03 g srebro nitrata i ako su atomske mase za srebro 108 i zaa azot 14?

Rješenje je 0,176 

Unaprijed hvala :)

 

Vanjaaaa's picture

Ajd nek neko riješi ovaj moj zadatak gori mi pod nogama

Acetofenon's picture

Napravi svoju temu sledeći put.

Koliko iznosi količinska koncentracija rastvora srebro nitrata,ako 1 mL tog rastvora sadrži 0,03 g srebro nitrata i ako su atomske mase za srebro 108 i zaa azot 14?

Rješenje je 0,176

C=? AgNO3

V=0.001L

m=0.03g AgNO3

Prevedeš masu u količinu: n=m/M=0.000176mol

C=0.000176/0.001L=0.176mol/L

Vanjaaaa's picture

E ajd hvala ti ;)