Saharidi

dancic's picture

Koji od sledecih saharida ne redukuje Tollensov reagens?

a) D-glukoza    b) D-fruktoza

Nikako se odluciti :)

Acetofenon's picture

Samo aldehidi(ne ketoni) redukuju Tollensov reagens, a budući da D-glukoza ima aldehidnu grupu za razliku od D-fruktoze koja ima keto-grupu, odgovor bi bio D-glukoza. Pozz :)

Acetofenon's picture

Au greška, Tollensov reagens NE redukuje D-fruktoza, jer ima ketonsku grupu.xD sori