Elektroliza

Marijax's picture

Zanima me šta bi se izdvojilo na katodi i anodi pri elektrolizi rastopa i elektrolizi rastvora AgNO3 i elektrolizi rastopa i rastvora CuSO4.

Alastor's picture

Za rastop ne znam, ali što se rastvora tiče, teorija kaže:

Kod elektrolize soli kiseoničnih kiselina i slaboaktivnih metala, na katodi se izdvaja metal (Cu, Ag), a na anodi kiseonik. Pošto i Cu i Ag imaju + redoks, one spadaju ovde.

Mada, možda i znam za rastop, u rastopu nema H2O, pa valjda bi trebalo da se izdvoji na katodi opet metal, a na anodi ostatak (u ovom slučaju NO3 odnosno SO4)