Adiranje

sara00's picture

Koliko milimola oleinske kiseline adira 12,7g joda? Ar(I)=127
a)0,05    b)0,01  c)10    d)25 

Zacy's picture

na drugom postu sam ti napisao postupak ali ja dobijam 0.05 mola a ne 0.05 milimola

Alastor's picture

Gledaš koliko kiselina ima dvostrukih veza, jer se jod adira na dvostruke veze i to dva atoma joda na svaku dvostruku vezu pri čemu dolazi do raskidanja dvostrukih veza odnosno nastaje jednostruka veza. 

Oleinska kiselina ima jedno dvostruku vezu, te će se adirati jedan mol I2

Tačan odgovor je 50, ne znam zašto ga nema u ponuđenim.. ali sam prilično siguran da jeste tačan.

Evo ti da se proveriš:

30. Koliko milimola linoleinske kiseline adira 7,62 g joda? Ar(J) = 127

1) 20 2) 0,02 3) 15 4) 0,01 5) 10 

 

Acetofenon's picture

Alastore, napisao si 10 u rešenju. xD Inače, i meni isto ispada 50mmol.

Alastor's picture

Nisam napisao 10, dao sam joj isti tip zadatka da uradi, pa ako joj nešto nije jasno da javi. :P

Šta ti upisuješ i đe? Malo spama 

Acetofenon's picture

Učinilo mi se. :P

Medicinu, BGD. Ti?

Alastor's picture

Isto.