Zadaci za II godinu srednje skole

Sladjanaa_'s picture

 

Koliko ce se g kalijumsulfita dobiti reakcijom kalijumhidroksida sa 200 cm kubnih rastvora sulfitne kiseline cija je koncentracija 0,1 mol/dm kubni?
 

Marija 96's picture

V(kiseline)=0,2dm3

c=0,1 mol/dm3

2KOH+H2SO4----> K2SO4+2H2O

n(kiseline)=0,2dm3*0,1mol/dm3 =0,02mol

n(kiseline):n(so)=1:1

n(so)=0,02mol

m(so)=0,02mol*174.3 g/mol

m(so)=3,48g