Puferi

Deneriss5's picture

Može li mala pomoć oko pufera ,kako raditi zadatke ,sta je najvažnije znati. Npr. Mi smo radili sa mešanjem jedne slabe kiseline i jake soli?  

EEvo ovaj zadatak:

Koliko treba dodati rastvora natrijum acetata koncentracije o,5mol/dm3,u dm3 rastvora sircetne kiseline c je 0,8mol/dm3 da bi se dobio rastvor čiji je pH 4,04. Ako može postupno i odakle puferi sta trazim u zadatku.Hvala.

Marija 96's picture

Najbitnije je da znaš formulu, ovaj zadatak je jedan od lakših.

[H+]=nk/nb *Ka

c(CH3COONa)=0,5mol/dm

Vrk=1dm

ck=0,8mol/dm3

pH=4,04

Imaš formulu pH=-log [H+]

[H+]=ANTILOGARITAM OD 4,04

[H+]=10-4,04 = 9,1*10-5 mol/dm3

onda računaš nkiseline=ck*Vrk =0,8mol

[H+]=nk/ns*Ka

ns=nk*Ka/[H+]=0,8mol*1,8*10-/9,1*10-

ns=0,16mol

ns=cs*Vs

Vs=ns/cs=0,16mol/0,5mol/dm3 =0,32dm3 =320cm3

Pitaj ako ti nije nešto jasno, ili ako ne znaš jš neki zadatak

Deneriss5's picture

Moram li da znam da li je neka kiselina ili baza jača ili slabija.da bih radila.ove zadatke.

Deneriss5's picture

Nasla sam jedan zadatak gdje imam so i kiselinu njihove koncentracije i zapremine trazi se  pH rastvora dobijenog mijesanjem  i imam neko pK(HNO2) je 3.29 ,ovo je ph kiseline je li? I sad oni to pH dobijaju ovako: ph je jednako pka plus csoli kroz ckise kako ovo 

Marija 96's picture

Ne moraš da znaš, jer pufere ne grade jake kiseline i baze.

pK je -log od Ka , konstante kiseline , i bice jednako pH pufera ako su iste količine kiseline i konjugvane baze, odnosno soli

Deneriss5's picture

Kad imam dva rastvora Nahpo4 i NaH2po4,kako da znam sta je konjugovanaa baza ,so kako bih primijenila formulu.

Marija 96's picture

Na2HPO4 je konjugovana baza ili so. A NaH2PO4 je kiselina. A glavna osobina kiseline je da otpušta jedan proton vodonika ,a baza prima . Konjugovana baza nastaje kad kiselina otpušti ovaj jedan proton . 

Koji si razred i koja škola? Pošto i ja sad ovaj dio učim iz biohemije. 

Ana1974's picture

Ljudi spasavajte, ako moze i malo objasnjenje za nekakav visak ..

Koliko treba uzeti cm3 rastvora sircetne kiseline c=1mol/dm3 a koliko rastvora NaOH c=0,5 mol da se napravi 600cm3 pufera ciji je pH=4.44. Ka=1.8*10 na -5

Cvetic's picture

Koliko grama NaOH treba dodati u 200ml rastvora sircetne kiseline koncentracije 0,6 mo\l da bi pH u rastvoru bio 4? (Kch3cooh=2*10 na -5)

Ana19721972's picture

Koliko treba dodati sirćetne kiseline i natrijum-acetata koncentracija 0.2 mol/L da bi se dobio rastvor 60 mL, pH =3, konstanta dis. kiseline 2x10-5.

 

zlaja99's picture

Jedan zadatak-jedna tema!

Plus nema potrebe da otvaras stare teme,vec napravi svoju temu i dobices odgovor!

Srdacan pozdrav!