Polarnost molekula

asterix's picture

Da li je NCl3 polarna ili nepolarna molekula? Hvala

Winkler's picture

NCl3 je polaran molekul.

 

asterix's picture

da li i PCl3 jer P je manje elktronegativan od klora pa klor vuče elektrone k sebi, a P ima nevezni elektronski par? 

dr23's picture

PCl3 je polaran

 

asterix's picture

da li nevezni elektronski parovi imaju učinak na polarnost molekula ?

dr23's picture

Da bi odredili polarnost molekula prvo moramo odrediti geometriju tog molekula. Potom odredjujemo koji je elektronegativniji atom u molekulu i zatim crtamo vektore koji su usmereni upravo ka tom elektronegativnijem atomu. I sad ako je zbir vektora jednak nula, molekul je nepolaran, a ako je razlicit od nule, molekul je polaran. Nepolarni molekuli su npr. C02, BF3, CH4 itd. a polarni H2O, NH3, O3 itd.

Tako da kod odredjivanja polarnosti, u sustini najvecu ulogu ima elektronegativnost. A nevezivni elektronski parovi uticu na geometriju molekula. Npr. ako imamo neki molekul sa 4 domena (domen moze biti prosta veza, visestruka veza ili nevezivni par), ukoliko su svi vezivni elektronski parovi formirace tetraedarsku geometriju (i to je npr. CH4), a ako ima jedan nevezivni par imace trigonalno-piramidalnu geometriju (i to je npr NH3).