Pomoć(pH zadatak)

mirza salkić's picture

Ako se pomiješa 10 ml 0,002 mol/l rastvora HCL i 10 ml 0.001 mol/l rastvora Ca(OH)2, izračunati pH rastvora.

Marija 96's picture

Vrk=10ml

ck=0,002mol/l

Vrb=10ml

2HCl+Ca(OH)2----> CaCl2+2H2O

n(HCl)=c*V=0,01*0,002=0,00002mol

n(Ca(OH)2)=0,01*0,001=0,00001mol

n(HCl):n(Ca(OH)2)=2:1

n(HCl)=2*n(Ca(OH)2)

n(HCl)=0,0002mol

pH=7 

Rastvor je neutralan 

mirza salkić's picture

kako zaključuješ da je pH=7?:)

Marija 96's picture

Čim nije u višku ni kiselina ni baza , znaci da u rastvori imas jednak broj H+ i OH- jona , i onda znas da je rastvor neutralan, tj pH=7

mirza salkić's picture

hvala