pH

Gim's picture

Izracunaj pH rastvora dobijenog mijesanjem 150cm3 rastvora hloridne kiseline, koncentracije 0.05 mol/dm3 i 75 cm3 rastvora natrijum- hidroksida koncentracije 0,1 mol/dm3. (Resenje: pH=7)

 

Marija 96's picture

V(HCl)=150cm3

c=0,05mol/dm3

V(NaOH)=75cm3

c=0,1mol/dm3

n(HCl)=0,15*0,05 =0,0075mol

n(NaOH)=0,075*0,1=0,0075mol

HCl+NaOH---> NaCl+H2O

n(NaOH)=n(HCl)

pa je onda to neutralna sredina ,pH=7

Acetofenon's picture

Izvinjavam se na interferenci, ali me zanima zašto ovde ne bi moglo da se primeni ovo: C(H+ jona)=n1+n2/V1+V2

mirza salkić's picture

ovakvi zadaci kad je pH=7 su me bunili ali sad nemam problem pošto sam skontao kad napišem bez obzira koju reakciju i stavim u odnos ako je lijeva strana jednaka desnoj po količini supstance onda je uvijek pH=7