hitno potrebna pomoc!!

dr23's picture

Potrebna mi je pomoc oko ovih zadataka:

Uporedite uglove između veza u molekulima vode, metana i amonijaka i objasnite šta je uzrok ovim razlikama

Skicirajte MO dijagrame za molekule fluora, kiseonika i azota i odredite red veze u ovim molekulima. Na osnovu toga poređajte ove veze prema dužini i prema jačini. Predstavite Lewis-ove strukturne formule ovih molekula.

Hvala unapred!

 

radule's picture

Razlika u uglovima je zbog slobodnih elektronskih parova. Voda ima 2, amonijak jedan, a metan nema ni jedan slobodan el. par.
Zbog veceg broja el. parova dolazi do veceg medjusobnog odbijanja pa je ugao izmedju veza ostriji.
Skiciranje zaboravi na forumu. To pogledaj na internet pretrazivacu. Red veze odredjujes tako sto oduzmes broj elektrona u vezivnoj orbitali sa brojem elektrona u antivezivnoj orbitali i podelis sa 2.
red veze= br. eu vezivnoj orb. - br. e- u antiv. orb/2
 

dr23's picture

Hvala punoo