pH rastvora

ivv759's picture

Koji je pH rastvora nastao mesanjem 200cm^3 0,15M benzoeve kiseline i 250 cm^3 0,3M natrijum-hidroksida?
 

Marija 96's picture

C6H5COOH +NaOH----> C6H5COONa +H2O

Vk=0,2dm3

ck=0,15mol/dm3

Vb=0,25dm3

cb=0,3mol/dm3

nk=0,2dm3*0,15mol/dm3=0,03mol

nb=0,25*0,3=0,075mol

nb:nk=1:1

nb=nk

u visku je baza nbviska=0,075-0,03=0,045mol

[OH-]=nviska/Vu =0,045mol/0,45=0,1mol/dm3 =1*10na-1

pOH=1

pH=13

ivv759's picture

Hvala! Kada bi kiselina bila u visku bio bi pufer, a kada da bi bile jednake kolicine onda bi pH racunali preko soli?
 

Marija 96's picture

Kada bi kiselina bila u visku racunalo bi se 

[H+]=nkviska/Vu

samo bi nasla visak kiseline i podijelila sa ukupnogm zapreminom i dobila kolicinu H+ jona

a da su jednake kolicine i baze i kiseline onda bi pH bilo 7, tj rastvor neutralan

ivv759's picture

Kako bi bilo neutralno kad imamo so ciji anjon deluje bazno, a katjon neutralno? Mislim da kad bismo imali vise slabe kiseline da bi bio pufer i da ne moze tako da se racuna