Hemijska kinetika-pitanje za takmicenje (prva godina)

Zacy's picture

Ovako, posto u vecini udzbenika kad se pominju brzina reakcije i temperatura, samo se kaze da se brzina definise na datoj temperaturi. E sad, da li postoji neka formula kako brzina zavisi od temperature (ocigledno nije linearno)

Na primer, ako znamo da se pri zagrevanju za 13 °C brzina poveca za toliko i toliko (ili toliko puta), kako bi smo izracunali kako se promeni ako zagrejemo za neku drugu temperaturu?

Winkler's picture

Arenijusova jednacina definise zavisnost konstante brzine hemijske reakcije od energije aktivacije i temperature.

Pogledaj na netu ili u nekom udzbeniku Fizicke i Opste hemije (mislim na univerzitetske udzbenike).

Zacy's picture

Hvala puno, našao sam to, ali sam našao i ono što mi je više trebalo, a to je da ako se na primer, pri povećanju temperature za x stepeni, brzina reakcije se promeni k na x/10 puta, gde je k koeficijent promene temperature za 10 stepeni celzijusa

Cisto ako nekom zatreba, jer se na ovaj nacin na osnovu datog jednog podatka o promeni brzine za odredjenu promenu temperature moze odrediti promena brzine za bilo koju promenu temperature

Winkler's picture

To se upravo zakljucuje iz Arenijusove jednacine. Arenijusovu jednacinu treba malo bolje prouciti...

Zacy's picture

U pravu si, kad bolje razmislim ako podelis dve jednacine za razlicite temperature dobija se ovo sto je meni trebalo, hvala ti