Napisite elektronsku konfiguraciju

igorvasic's picture

Napisite elektronsku konfiguraciju valentnih elektrona atoma metala čiji katjon u soli MCl2 ima isti broj elektrona kao i anjon. Atomski broj klora je 17

Nervozni postar2's picture

 

4s2

igorvasic's picture

Moze li postupak

Nervozni postar2's picture

 

Pa valjda mogu.Ako napises elektronsku konfiguraciju hlora vidis da kada primi elektron odnosno da ima 18 elektrona,a zadatak kaze da isto toliko ima i metalni jon ,a posto je u ovoj soli oksidacioni broj metala +2 to znaci da je on otpustio 2 elektrona pa u osnovnom stanju ima 20 i to je kalcijum

igorvasic's picture

Tnx