Opticka aktivnost

Ara_2's picture

Pitanje:

Treba da napisem sekundarni alkohol sa 7 Catoma i da je opticki aktivan.
E,sad ja sam napislala 2 heptanol, a u resenju je 5-metil2-heptanol.

Moze li i ovo moje biti tacno?
Ja mislim da je sek Catom opticki aktivan jer ima 4 razlicita vezana za sebe..
Jesam u pravu?

 

 

milicaradenkovic's picture

Jeste resenje 5 metil-2-heptanol jer on ima 4 razlicite grupe na aktivnom C atomu. Opticki aktivan molekul je onaj kod koga se ne poklapaju lik i predmet u ogledalu.

CH3CHOHCH2CH2CH(CH3)CH2CH3

alexa996's picture

Ima ovde više rešenja, od kojih jedno svakako jeste heptan-2-ol. 5-Metilheptan-2-ol sigurno nije rešenje jer sadrži 8 C atoma.

milicaradenkovic's picture

Mozda su mislili na 5 metil-2-heksanol a ne heptanol.

alexa996's picture

Možda, ali je to samo jedno od mogućih rešenja, osim ako u zadatku nije bilo još informacija.