smese

lupica's picture

У смеши једнаких количина једног оксида угљеника и гасовитог алкана има укупно 0,2 mol
атома кисеоника и 1 mol атома угљеника. Напиши молекулске формуле једињења која су у
смеши.

lupica's picture

Niko nezna?

alexa996's picture

Ako je u pitanju CO, onda za alkan ostaje 0,8 mol C, a alkana ima isto koliko i CO, dakle 0,2 mol. Onda u 1 molekulu alkana ima 0,8/0,2=4 C atoma, pa je u pitanju butan (koji je gasovit). Da je u pitanju CO2, alkan bi bio nonan, a to je tečnost.

lupica's picture

ne razumem postupak?