Elektrodni potencijali

Zacy's picture

Nije mi jasno kako na osnovu elektrodnih potencijala odrediti proizvode reakcija. Na primer :

Fe + Cl2------>

Fe +HBr------->

Fe+ I2 ------->

A dati su potencijali svi potrebni potencijali ( Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe, I2/I-itd...)

alexa996's picture

Potencijali su tu da ti pomognu da vidiš šta može šta do čega da oksiduje/redukuje.

Zacy's picture

Pa razumem to, znaci samo treba uporediti redukcione potencijale oksidacionog i redukcionog sredstva?

Zacy's picture

Pa razumem to, znaci samo treba uporediti redukcione potencijale oksidacionog i redukcionog sredstva?

alexa996's picture

Ako je razlika elektrodnih potencijala procesa redukcije i oksidacije (elektromotorna sila) manja od nule, do reakcije neće doći.