Karbonilna jedninjenja

Danijelaaa's picture

Koji od navedenih alkohola moze da se dobije redukcijom odgovarajuceg karbonilnog jedinjenja?
1)3-metilheksan2-ol 2) 3-metilheksan-3-ol 3)2,3-dimetilheksan-3-ol 4) 2,3 dimetilheksan-2-ol 5)3-etil-2-metilheksan-3-ol

alexa996's picture

Ako posmatramo redukciju vodonikom, da li ugljenik karbonilne grupe može posle redukcije imati 0 vodonika na sebi?