Oksidacija alkohola

Lilowah55555's picture

Oksidacijom 1,2,3 propantriola sa KMnO4 u kiseloj sredini nastaje?

reakcija?

milicaradenkovic's picture

3CH2OHCHOHCH2OH+2KMnO4+H+------------------------>3CH2OHCHOHCHO+2KOH+2MnO2+2H2O

Vuk Biljuric's picture

14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 --> 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O

glisa's picture

Da li bi neko mogao da objasni princip ovakvih reakcija. Okej, znamo da je KMnO4 jako oksidaciono sredstvo, a da se glicerol lako oksiduje, ali kako da znam sta ce da nastane? Zasto se bas drugi C atom u ovom slucaju oksiduje?  Hvala unapred

Anonymous's picture

Kako se mjenja brzina hemijske reakcije:

2A(g)--------->A2 (g)

Ako se pri konstantnoj temparaturi pritisak u navedenom reakcionom sistemu poveca 5 puta ?

alexa996's picture

Trebalo je da napraviš odvojenu temu.

Brzina ove reakcije (pod pretpostavkom da se ovako i odvija u jednom koraku) je proporcionalna kvadratu pritiska A. U trenutku kada se pritisak poveća 5 puta, i parcijalni pritisci se isto povećaju pet puta, pa se brzina poveća 25 puta.

Anonymous's picture

Hvala :)