Rastvori

Danijelaaa's picture

Koliko grama KCl treba rastvoriti u 1 kg 14%- nog rastvora KCl- a da bi se dobio rastvor masenog udela 18%? 

 

nixahemicar's picture

Najpre izracunas koliko grama KCl imas u rastvoru :

100:14=1000:x

x=140 gr KCl

Nakon dodavanja KCl masa rastvorene supstance je 140+x , dok je masa rastvora 1000+x . Iz toga se moze izvesti jednacina:

(140+x/1000+x)*100=18

140+x/1000+x=18/100

140+x/1000+x=0.18

140+x=0.18*(1000+x)

140+x=180+0.18x

x-0.18x=180-140

0.82x=40

x=40/0.82

x=48,78 g KCl 

Dakle , treba dodati jos 48,78 g KCl

 

Danijelaaa's picture

Resenje je 202, 4 :(