Neorganska hemija

Dino98's picture

Neutralnu reakciju će pokazati vodeni rastvor :

a) alanina

b) amonijum hlorida

c) natrij acetata

d) cink sulfata

e) ništa od navedenog nije tačno

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim nista od navedenog da je resenje pod e.