Hidroliza soli

buduca_studentkinja's picture

Koja so usled hidrolize reaguje kiselo?

a) FeCl3

b) Ba(NO3)2

c) NaHS

d) NaHSO4

e) NaBr

Imam dilemu izmedju FeCl3, i NaHSO4. 

Ako moze i objasnjenje.

Hvala unaprijed.

Dino98's picture

 

Prilikom rastvaranja u vodi, NaHSO4 ne podlijeze hidrolizi (jer je so jake baze i jake kiseline, ne može da nastane slab elektrolit/tesko rastvorno/lako isparljivo jedinjenje, nema reakcije između jona), ali disosuje i njen vodeni rastvor (usljed disocijacije) reaguje kiselo:

NaHSO4 --> Na(+) + HSO4(-)

HSO4(-) + H2O --> H3O(+) + SO4(2-)

a hidrolizi će podleći FeCl3 jer je so jake kiseline i slabije baze, i reaguje kiselo!