Izomerija - Organska hemija

buduca_studentkinja's picture

U kolilko se izomernih oblika javlja 1,3- dimetilciklobutan?

a) dva   b) tri   c) cetiri   d) pet     e) nema izomere
 

Dino98's picture

3 položajna izomera

Dino98's picture

Pardon, strukturnih !

buduca_studentkinja's picture

a koji su, cis trans i kako si treci pronasa? :/