Po kojem principu resavam ovo?

Mikanany1's picture

1. Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 18,48% natrijuma, 25,77% sumpora, 19,21% kiseonika i 36,42% vode? (Na=23, S=32)

Ovo su ponudjeni odgovori iz zbike,mada meni ni jedan od ovih nije tacan...

HVALA

1) Na2SO4 x 2H2O

2) Na2SO3 x 4H2O

3) Na2S2O3 x 5H2O

Dino98's picture

W (Na) = 18,48%

W(S)= 25,77%

W(O) = 19,21%

W(H2O)=36,42%

-------------------------

Dakle, u 100 g jedinjenja prisutno je: 18,48g natrija;  25,77g sumpora; 19,21g kisika;  36,42g vode.

Zatim izračunamo broj molova (n) za svaku supstancu :

n(Na) = m(Na)/M(Na) = 18,48g/22,99g/mol =0,804 mol

n(S)= m(S)/M(S)= 25,77g/32g/mol = 0,805 mol

n(O) = m(O)/M(O)= 19,21g/ 16g/mol = 1,201 mol

n (H2O) = m(H2O)/M(H2O) =36,42g / 18g/mol = 2,023 mol

Zatim postavimo odnos (proporciju), s lijeve strane broj jedinki supstanci, a sa desne količine svake pojedine komponente dijelimo sa onom najmanjom (u ovom slučaju 0,804 mol):

N(Na):N(S):N(O):N(H2O) = 0,804/0,804: 0,085/0,804: 1,201/0,804: 2,023/0,804

N(Na):N(S):N(O):N(H2O) = 1:1:1,5:2,5

Sve ćemo podijeliti sa 2 da bismo dobili cijele brojeve (jer se ne mogu decimalni stavljati u indexe hemijske formule):

N(Na):N(S):N(O):N(H2O)= 2:2:3:5

Dakle, formula spoja je : Na2S2O3 x 5 H2O

Pozdrav

Dino98's picture

pomnožiti sa 2 **