pomoć

Eden Hazard's picture

napisati hemijsku jednačinu između metil magnezijum-bromida i acetona??

Dino98's picture

CH3-CO-CH3 + CH3-MgBr --> CH3- C(CH3)2-OMgBr --> CH3-C(CH3)2-OH

Ovaj tercijarni alkohol će nastati u prisustvu kiseline, znači na ovoj drugoj strelici treba naznačiti prisustvo H3O+ jona.

Pozdrav