Baznost amina

Heisenberg99's picture

Kako od nekoliko ponudjenih amina zaključiti koji amin je najjača baza ?

zlaja99's picture

Postoji nacin na koji se racuna baznost,a to je preko konstante disocijacije.Ima i tabela preko koje se moze vidjeti da npr.dimetilamin je najbazniji u odnosu na fenil-amin(najmanje bazan),etil-amin i propil-amin.Ako zelis mogu ti poslati stranicu gdje je to sve objasnjeno ,da ne pisem sve to ovdje?Ima dosta toga.