Redoks reakcije

asterix's picture

Kako rešiti ovu redoks reakciju:

P4 + HNO3+H2O--> H3PO4+NO

hvala

Dino98's picture

P4 + HNO3 + H2O ----> H3PO4 + NO

Oksidacioni brojevi elemenata u jednačini:

P4 (0) ; H(+1) ; N(+5) ; O(-2) ; H(+1) ; O(-2) ; H(+1) ; P (+5) ; O(-2) ; N( +2) ; O(-2)

Vidimo da se oksidacioni broj fosfora povećao, znači da je došlo do oksidacije fosfora, a oksidacioni broj azota se smanjio pa je došlo do redukcije, pa su polureakcije :

NO3- + 3e + 4H+ -----> NO + 2H2O   /*20

P4 -20e +16H2O ------> 4PO43- + 32H+ /*3

Prva jednačina se množi sa 20, a druga sa 3, da bi se izjednačio broj otpuštenih i primljenih elektrona.

Nakon množenja :

20 NO3- + 60e + 80H+ --> 20NO + 40 H2O

3 P4 -60e + 48H2O --> 12 PO43- + 96H+

Kada se izjednači broj elektrona u obje jednačine, onda se obje parcijalne jednačine saberu (elektroni se pokrate) :

20 NO3- + 80H+ + 3P4 + 48 H2O ---> 20NO + 40H2O + 12PO43- + 96H+

S obzirom da na obje strane imamo H+, H+ jone na lijevoj strani možemo skratiti što znači da će na desnoj ostati 16 H+, također na desnoj strani skratimo H2O, pa će na lijevoj strani ostati 8 H2O, pa je sumarna jednačina :

20 NO3- + 3P4 + 8H2O ---> 20NO + 12PO43- +16H+

Koeficijenti su onda :

3P4 + 20 HNO3 + 8H2O -----> 12 H3PO4 + 20 NO

 

asterix's picture

A da li je dobro rešavati prethodne reakcije na sledeći način, odnosno u molekulskom obliku:

https://www.periodni.com/hr/uravnotezivanje_redoks_reakcija.php?eq=P4%2B...

asterix's picture

dakle da se piše samo PO43- ion  a ne H3Po4

 

Dino98's picture

Rješavanje i na ovaj način je okey.

Mada smatram da je ovaj gore opisani način nešto lakši.

 

asterix's picture

Ja isto radim na vaš način, no u tom načinu nije mi jasno kako se na kraju pojavi 16 H+ a imamo 20 protona u HNO3 i 36 u H3PO4. N ebi li onda trebalo biti ukupno 56 protona? Što se dogodilo s ostalim protonima odnosno vodikovim jonima ?