Hemija

Sangvinik19's picture

Pripremam se za prijemni na fakultetu i zapela sam kod sledećeg zadatka. Ako su atomske mase za aluminijum 27 i za kiseonik 16 i ako se aluminijum i kiseonik jedine u odnosu 9:8,koliko se grama aluminijum-oksida može dobiti reakciom 1,8 grama alauminijuma i 1,8g kiseonika?

zlaja99's picture

Pozdrav!

Ar(Al)=27

Ar(O)=16

9:8---->odnos mase aluminjuma i kiseonika(Daltonov maseni odnos)

m(Al)1.8 g

m(O)=1.8 g

m(Al2O3)

-------------------------------

4Al+3O2--->2Al2O3

Prvi slucaj:

9 g Al------8 g O

x g Al------1.8 g O

x=2.025 g---- supstanca u visku(Rm)

Drugi slucaj:

9 g Al-------8 g O

1.8 g--------- x g O

x=1.6 g

I uzimas aluminijum jer je njega dovoljno ,tj.mjerodavni reaktant je:

1.8 g Al -------x g Al2O3

4*27 g Al-------2*102 g

x=3.4 g-----odgovor pod a(Vidimo se na prijemnom!) ;)