pH vrednost

sxatsglu's picture

Koliko cm3 vode treba dodati u 100 cm3 rastvora HCl, da bi se koncentracija H+ jona smanjila za 10 puta?

Za koliko će se promeniti pH vrednost ovog rastvora? :)

Marija 96's picture

ako se smanji koncentracija 10 puta pH se mijenja za 1.

uzecu da je c=0,1mol/dm3

pH=1

ako smanjimo konc H+ jona 10 puta, onda je c=0,01mol/dm3

n ostaje uvijek isto , znaci da se zapremina povecava 10 puta ,  znaci sad je zapremina 1000cm3=1dm3 , a vode je 900cm3

imaš li rezultat

Baxy's picture

Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u
njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.

Odgovor je 11,3.

Hvala unapred.

Dino98's picture

Pročitati Pravila o postavljanju zadataka !