Soli

dajanaa99's picture

Cetiri razlicite soli H2SO4 + Al(OH)3 ? 

zlaja99's picture

Al2(SO4)2,Al(OH)SO4,Al(HSO4)3,Al4((OH)2SO4)3

Poz

zlaja99's picture

Al2(SO4)3 je ispravna.Sorry.

Cincaaar's picture

Podrav! Da li neko može da mi kaže kako da znam kada nastaju kompleksna jedinjenja tj. soli. Npr. Al + NaOH + H2O ———> Na [Al(OH)4] + H2. Hvala unapred.

Dino98's picture

Pravila o postavljanju tema :)