Hemija

Majap's picture

Dejstvom 120cm3 rastvora hlorovodonicne kiseline na vodeni rastvor kalijum sulfida izdvaja se 358,4cm3 gasa mjerenog pod normalnim uslovima. Rjesenje :koncentracija HCL je 0,26mol/dm3

zlaja99's picture

V(HCl)=120 cm3=0.12 L

V(H2S)=358.4 cm3=0.3584 L

c(HCl)=?

--------------------------------------------------

2HCl+K2S---->2KCl+H2S

n(K2S)=V/Vm=0.3584 L/22.4 L/mol=0.016 mol

2 mol HCl------ 1 mol H2S

x mol HCl-------0.016 mol H2S

x=0.032 mol

c(HCl)=n/V=0.032/0.12=0.26 mol/L

Srdacan pozdrav!