Ako 4.44 g

tame_1's picture

Ako 4.44g bezvodnog kalcijum hlorida iskristališe kao 8.76 g kristalohidrata, koliko se molekula vode veže za jednu molekulu soli ako je Ar(Ca)=40? Odgovor je 6

Unaprijed hvala

zlaja99's picture

CaCl2+nH20---->CaCl2*nH20

4.44 g------------------8.76 g

111 g-------------111+x g

(111+x)*4..44=111*8.76

492.84+4.44*x=972.36g

4.44x=479.52

x=108

n*M(H20)=X

18n=108

n=6

Poz