Rastvaranje srebra u azotnoj kiselini

Johnny2017's picture

Koliko se kubnih centimetara gasa izdvaja pri rastvaranju 324 mg srebra u hladnoj razblaženoj azotnoj kiselini pod normalnim uslovima? Ar(Ag) = 108

zlaja99's picture

3Ag++4HNO3---->3AgNO3+NO+2H2O

V(NO)=?

m(Ag)=324 mg=0.324 g

----------------------------------

0.324 g Ag --------x g gasa

3*108 g Ag---------30 g gasa

x=30 g*0.324 g/324 g=0.03 g

n(gasa)=m/M=0.03 g/30=0.001 mol

V=n*Vm=22.4*0.001 =0.0224 L=22.4 cm3

Sljedeci put obavezno staviti rjesenja!

Poz!