Dipolni momenat

carpediem's picture

Ako je dipolni momenat HF 6,37*10-30cm izracunati dužinu dipola navedenog jedinjenja(q= 1,6*10-19C)

1) 0,3981*10-8cm

2) 0,3981*10-8 m

3) 3,98*10-8mm

4) 3,98*10-8nm

5) 398m

zlaja99's picture

Zadatak nije dobro napisan.Dipolni momenat ima jedinicu (osnovnu) Cm ili kulon-metar,a ne samo centimetar.

Dipolni momenat se racuna  prema formula:

u=q*l

 

u=6.37*10^-30 Ccm=6.37*10^-28 Cm

q=1.6*10^-19 C

l=?

l=u/q=6.37*10^-28 Cm/1.6*10^-19 C=3.98*10^-9 m=0.398*10^-8 m

Poz