Broj atoma i molekula

Tamaricaap's picture

Koliko se atoma i molekula nalazi u 64g elementarnog kiseonika?

zlaja99's picture

Postaviti ponudjena rjesenja!

Poz

Tamaricaap's picture

Dato je resenje samo za broj atoma: 2,4*10^24

nmphemiju's picture

O2    m=65
n=m/M
n=64/32=2   (1 O ima 16, 2 O imaju 32)
N=n*Na   (N-broj atoma ili cega god, Na avogadrov broj 6*10^23 za jedan atom npr, 12 je za 2 itd) 
N= 2 * 12*10^23       (12 jer imamo 2 atoma kiseonika u O2, bas je zato O2 a ne samo O)
N=24*10^23= 2.4 * 10^24
ako nesto nije jasno pitaj
ne bih da nagadjam ali molekula bi bilo 12*10^23 vrv

Tamaricaap's picture

Razumela sam,puno ti hvala