Tezak zadatak (glukoza)

slobodan M P's picture

Oksidacijom 9g glukoze oslobodi se 150 kj toplote, izračunati standardnu entalpiju stvaranja glukoze (u kj/mol), ako su entalpije stvaranja učesnika u reakciji: ∆H (H2O) = -285.8 kj/mol; ∆H (CO2) = -393.5 kj/mol. Mr(glukoza) =180?

REŠENJE--1075.8

Dino98's picture

Pročitati pravila o postavljanju tema !

Naslov svakako ne može biti "glukoza", jer taj naslov ne govori ni o čemu, a pogotovo ne "Težak zadatak".

Umjesto glukoze mogao je biti naveden bilo koji spoj. Ispravan naslov je naslov koji govori iz koje oblasti je postavljeni zadatak.

Dakle u ovom slučaju, 

"Energijske promjene kod hemijskih reakcija-zadatak" ili

"Toplota/toplina hemijske reakcije-zadatak"

 

Lp!

slobodan M P's picture

Uredu razumeo sam mozesli mi resiti ovaj zadetak plz

Dino98's picture

m(C6H12O6) = 9g

E= 150 kJ

M(C6H12O6) = 180 g/mol

-----------------------------------------------

Pretvorimo dobivenu masu u molove :

n= m/M ===> n(C6H12O6) = 9g/180g/mol = 0,05 mol

Nas interesuje koliko kJ se oslobodi po 1 molu, pa ćemo to izračunati preko proporcije :

0,05 mol : 150 kJ = 1 mol : x kJ

x= 3000 kJ

Ovo je energija koja se oslobodi tokom oksidacije glukoze ( u CO2 i H2O), s obzirom na to da računamo standardnu entalpiju nastajanja glukoze (obrnuto u odnosu na oksidaciju), promijenit ćemo predznak, te imamo ∆rH = -3000kJ/mol.

Promjenu entalpije za neku hemijsku reakciju računamo po obrascu :

∆rH = ∆rH (produkata) - ∆rH (reaktanata)

S obzirom da odgovarajuće entalpije množimo stehiometrijskim koeficijentima, moramo imati napisanu jednačinu hemijske reakcije :

6CO2 + 6 H2O ------> C6H12O6 + 6 O2

Dakle, 

∆rH = -3000 kJ/mol - ( 6*(-285,8 kJ/mol) + 6* (-393,5 kJ/mol))

∆rH = -3000 kJ/mol + 4075,8 kJ/mol

∆rH = 1075,8 kJ/mol

*Entalpija stvaranja kisika jednaka je 0, kao i za sve elementarne tvari (dogovorom)*

** Kada je vrijednost promjene entalpije veća od nule, onda je reakcija endotermna (kao u ovom slučaju), a kada je ∆rH<0 reakcija je egzotermna**

 

Lp !

 

slobodan M P's picture

Hvala na odlicnom objasnjenju