RESAVANJE ZADATAKA POMOC

Sofija Sivac's picture

Potrebna mi je pomoc oko resavanja zadataka iz stehiometrije. Nisam najbolji poznavalac hemije,teorija mi ide bolje kao i hemijski procesi medjutim imam problem sa zadacima. Molila bih da mi neko u koracima napise kako se resavaju sledeca dva zadatka da bih znala kasnije sama da resavam neke teze. Hvala :)

1) Masa atoma nekog elementa je 24 puta veca od 1/12 mase atoma ugljenikovog atoma izotopa 12C. Kolika je apsolutna masa atoma tog elementa? (resenje je 3,98x10 na -26kg) 

2) Relativna atomska masa broma je 80. Kolika je apsolutna masa njegovog dvoatomnog molekula, izrazena u miligramima? (resenje je 2,67x10 na -19) i molim vas da pisete postupak u vidu brojeva 10 na minu nesto itd,jer mi je to jako bitno.

milicaradenkovic's picture

1) m(E)=24*u

m(E)=24*1.6605*10(-27)=3.985*10(-26) kg

2) Ar(Br)=80 a relativna atomska masa od dvoatomnog molekula je 160 jer je to Br2.

m(Br2)=160*u=160*1.6605*10(-27)=2.67*10(-19) mg

Teodora Malbašić's picture

1.Izračunaj koliko toplote(kJ) oslobađa pri reakciji 1g H2O2

2.Pri sagorevanju 6,54g cinka u kiseoniku oslobađa se 34,82 kJ toplote.Izračunaj standardnu entalpiju  ove reakcije.

3.Izračunati standardnu entalpiju sledeće reakcije i naa osnovu toga zaključiti o kakvom se tipu  termohemijske reakcije radi.(koristiti podatke iz tablice -entalpije stvaranja).

4NH3 +5O2-----4NO+6H2O

farechemistry's picture

Koliko je kubnih centimetara 96 % H2SO4, gustine 1,84 g /cm3 potrebno za pripremanje 0,1 dm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol / dm3. Molarna masa sumporne kiseline je 98 g /mol.

farechemistry's picture

Izračunati koliko grama Na2S2O3 x 5H2O je potrebno za pripremanje 100cm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol/dm3.
Molarna masa Na2S2O3 x 5H2O = 248 g /mol.

nevena17's picture

c=n/V n=0,5mol/dm³×0,1dm³
n=0,05mol n=m/M m=0,05mol×248g/mol
m=12,4g

Danijel's picture

1.sta su po hemijskom sastavu zivi krec,krecnjak,gaseni krec i gips?

2.koliko elektrona imaju zemnoalkani metali u poslednjem elektronskom nivou i i ko je oksidacioni broj?

3.sta su po hemijskom sastavu kuhinjska so, ziva soda i ioda bikarbona?

glupi_osmak's picture

1. Oksidi          2. To su metali druge grupe,dakle imaju 2 elektrona u valentnom nivou (poslednji energetski nivo)

3. Soli

 

 

Mira777's picture

Molim za pomoc.Kako resiti zadatak Esencija je 80% rastvor sircetne kiseline.Koliko g vode i koliko g esencije treba da uzmete za pripremanje 250g 4% rastvora(sirce je razblazen rastvor)? HVALA 

Strajko's picture

Može odgovor? 

aleksandra133's picture

treba mi pomoc,jel moze neko da mi uradi ovaj zadatak izračunati procenat ugljenika u glukozi hvala unapred ❤️
 

aleksandra133's picture

treba mi pomoc,jel moze neko da mi uradi ovaj zadatak izračunati procenat ugljenika u glukozi hvala unapred ❤️
 

Milka9's picture

Глукоза у себи садржи 6 C атома, 12 H и 6 О па је Mr(C6H12O6)=180g/mol. Из формуле

W(e, j) = i * Ar(e) / Mr(j) добијамо следеће

W= 6*12/180g/mol

W=0,4

0,4 * 100%= 40%

i- број у индексу (у овом случају 6 јер имамо 6 атома угљеника)

е- елемент

ј- једињење

ivona2901's picture

koliko iznosi molarna masa supstance ukoliko 5 mol te supstance ima masu 182.5g?odrediti formulu date supstance ako je poznato da je moleku lte supstance dvoatomni  i sadrzi jedan atom vodonika.

Kezox's picture

M=m/N tj. X=182.5 / 5 = 36.5g/mol supstanca je HCL (hlorovodonik) posto je r.m.m hlora 35.5 i vodonik je 1 tako da to cini 36.5

Miki Jankovic's picture

Ne znam da uradim zadatak iz hemije moze li neko da mi pomognee!!!!

Zadatak ide ovako

Izracunajte maseni udio ugljenika u celiku ako pri sagorijevanju 5 g celika u struji kiseonika je dobijeno 0.1 g CO2

Hitnooo

Miki Jankovic's picture

Hitno ako neko zna

neko jedinjenje sadrzi. 28,57%Mg 14,29%C i 76,19%O .

Relativna molekulska masa jedinjenja je 84 odredi molekulsku formulu jedinjenja

 

osnovac's picture

totalni sam idiot za hemiju.ako moz pomoc za dva zadatka:

1. Spajanjem 12,678g cinka i kiseonika, nastalo je 15,878g cink-oksida (ZnO). Odredi masu utrosenog kiseonika. (zako o odrzanju mase)

2. Razlaganjem 20g kalcijum-karbonata (CaCO3) dobijeno je11,2g kalcijum-oksida(CaO). Koliko je dobijeno grama ugljenik(IV)-oksida (CO2) pri ovoj reakciji? (zakon o odrzanju mase). 

HELP!

jovanovich.1447's picture

moze pomoć za tri zadatka 

1. Odredi odnos masa elemenata u sledećim jedinjenjima:   a)Fe2O3,   b)MgSO4         

Ar(Fe)=56,     Ar(O)=16,    Ar(Mg)=24,    Ar(S)=32

2. Koliko mola metana ima u masi od 2g te supstance?

3. Izjednači levu i desnu stranu jednačine: C3H8+O2  _____   CO2+H2O

Hvala unapred!!!

Dino98's picture

1.

Fe2O3 

2Ar(Fe) : 3Ar(O)

       112 : 48  /:16

          7 : 3

MgSO4

Ar(Mg) : Ar(S) : 4Ar(O)

       24 :   32    :   64  /:8

       3    :   4     :    8

 

2.

m(CH4) = 2 g

M(CH4) = Ar(C) + 4Ar(H) = 16 g/mol

M = m/n ==> n(CH4) = m(CH4) / M(CH4) = 2 g / 16 g/mol = 0,125 mol

3.

C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O 

Poz

Majaaaaaaaaa0's picture

2) Koji oksidacioni broj imaju elemenati III grupe u svojim jedinjenjima ? 
3) Napiši formule i odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) Bor-oksid…………………………………
b) Borna kiselina………………………….….
c) Kalijum-aluminijum-hlorid…………..……
d) Aluminijum-hidrid……………...…………
4) Ilustruj amfoternost aluminijuma, aluminijum oksida i aluminijum hidroksida (završi jednačine reakcija):
a) Al + HCl →
b) Al + NaOH →
c) Al2O3 + HCl →
d) Al2O3 + NaOH →
e) Al(OH)3 + HCl →
f) Al(OH)3 + NaOH →
5) Napiši jednačine dobijanja aluminijum-hidroksida ako se u vodeni rastvor aluminijum-sulfata, Al2(SO4)3
doda:
a) Amonijum-hidroksid: ………………………………………………………………………………..
b) Natrijum-hidroksid: ………………………………………………………………………………….

Majaaaaaaaaa0's picture

) Koja je zajednička elektronska konfiguracija elemenata III grupe PSE ?

Majaaaaaaaaa0's picture

 Koja je zajednička elektronska konfiguracija elemenata IV grupe PSE ? 
7) Koje su najvažnije alotropske modifikacije ugljenika ?
8) U koju grupu oksida po kiselo-baznim osobinama ubrajamo CO2 i SiO2 ?
9) Napiši formule i odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) Kalcijum-karbid…………………………………
b) Ugljenik(II)-oksid………………………..….….
c) Kalijum-hidrogenkarbonat…………..…..………
d) Karbonatna kiselina……………...………………
10) Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora - koja od ponuđenih supstanci nije toksična :
a) CO
b) KCN
c) Pb
d) H2CO3
e) HCN
11) Zaokruži formule amfoternog i neutralnog oksida :
CO , CO2 , SiO2, SnO, PbO, PbO2, SnO2,
12) Koliko će se grama barijum-karbonata istaložiti, ako se kroz rastvor barijum-hidroksida propusti 500 cm3
ugljenik(IV)-oksida 

Dino98's picture

Molim vas postavite jedan po jedan zadatak, za svaki zadatak otvorite novu temu sa naslovom.

lubenica123's picture

Dobar dan! Treba mi pomoć oko zadatka? Zadatak glasi:Izračunajte maseni udeo rastvora koji:a) nastaje rastvaranjem 15 g CuSO4*5H2O u 120 g vode

b) sadrži 15 g CuSO4*5H2O u 120 g rastvora

Znam kako treba da izračunam,ali me buni ovo 5H2O,ne znam šta s tim,na koji način mogu ovo da izračunam. Bila bih vam jako zahvalna na pomoći! 

ancica06's picture

Koliko se g soli (N2SO4) dobija reakcijom 200g 2% vodenog rastvora NaOH sa dovoljnom kolicinom supmorne kiseline(H2SO4) 

irena04's picture

Hitnoo je,hvala unapred❤

1.Koliko će  se grama balijum karbonata istaložiti,ako se kroz raszvor barijum-hidroksida propusti 500 cm3 ugljenik (IV)-oksida(n.u.) ?

 

2.Koje su najvaznije altropske modifikacije ugljenika?

3. Napisi jednacine dobijanja aluminijum-hidroksida ako se u vodeni rastvor aluminijum-sulfata Al2(SO4)3 doda:

a) Amonijum-hidrksid.............................

b)Natrijum-hidrksid.................................

4.Zavrsi jednacine reakcija:

a)Al+HCl-

b)Al+NaOH-

c)Al2O3+HCl-

d)Al2O3+NaOH-

e)Al(OH)3+HCl-

f)Al(OH)3+NaOH-

merjemOMG's picture

koliko cm3 hlorovodonicne kiseline koncentracije 0 6 mol/dm3 je potrebno za reakciju sa 4g natrijum hidroksida ?

 

miljanamiticstevic@gmail.com's picture

molim za pomoc.Koliko grama natrijum sulfata je potrebno odmeriti za pripremanje 100cm2 rastvora cija je kolicinska (molarna)koncentracija 0,01 mol/dm3

Sanja Gačič's picture

Izračunajte sadržaj slobodne palmitinske kiseline (C16H32O2) u 1g masti, ako se 7g te masti neutrališe sa 5ml rastvora KOH, c=0,02 mol/l.

CrnaDama's picture

  1. Masena koncentracija rastvora NaCl je 36g/L ( molekulska masa je 56,85g/mol). Gustina rastvora je 1,o12 g/ml. Izračunaj:

a) koncentraciju u mol/l ( molaritet)

b) molalitet rastvora

        2.  Koliko treba odvagati NaCl za pripremu 2L rastvora soli čija koncentracija je 25 %, a gustina 1,19 g/ml.

         3. Na koliki volumen treba razrijediti 200 ml rastvora glukoze masene koncentracije 150 g/l za pripremu rastvora glukoze koncentracije 0,276 mol/l ( mol masa glukoze (C6H12O6) =180 g/mol).

         4. Izračunati pH rastvora ako su koncentracije supstanci:

                a) HCl = 1x10-3 mol/l

                b) NaOH = 1x10-4 mol/L

                c) CH3COOH = 1x10-1 mol/L, a Ka = 1,8x10-5

d) NH4OH= 1x10-1 mol/L, a Kb = 1,8x10-5

5. Normalna vrijednost glukoze u krvi iznosi 5 mmol/L. Izračunati masu izgubljenog šećera ako je pacijent izgibio krvarenjem 300 ml krvi. ( molekulska masa glukoze je 180 g/mol)

         6. Izračunaj pH:

                a) vodenog rastvora atrijum acetata koncentracije 0,01 M ako je Ka = 1,8x10-5

                b) vodenog rastvora NaHCO3 koncentracije 0,1 M ako je Ka1= 3x10-6.

7. Izračunati pH pufera koji se dobije miješanjem: 50 ml 0,1 M rastvora sirćetne kiseline sa 25 ml 0,1   M NaOH. Ka = 1,8x10-5

8. Izračunati pH rastvora dobijenog miješanjem 15 ml rastvora 0,05 M mravlje kiseline sa 25 ml rastvora 0,02 M NaOH. pKa=3,75.

9. Izračunati molarni odnos H2CO3 i NaHCO3 u puferu čiji je pH=7,4, a pKa1= 6,1 ( c( NaHCO3) : c(H2CO3)= ?

10. Izračunaj količinu Fe(II) iona koji se mogu oksidirati sa 10 ml 0,002 M KMnO4. ( atomska masa željeza je 55,85 g/mol)

sara_lol's picture

1) Prikaži Luisovim formulama gradenje hemijske veze izmedu: Mg (2.group) i N (15 grupa) i napiši hemijsku formulu nagradenog molekula.  2) Zaokruži slovo ispred formule jedinjenja koje sadrži jonsku i kovalentnu vezu: a) CILCOOH b) AICI, c) INO.  d) so, e) Na, O, 3) Pored svake tvrdnje napiši TAČNO ili NETAČNO a) kovalentna jedinjenja u vodenom rastvoru dobro provode struju.  b) jačina metalne veze zavisi od broja valentuih electrona metala c) trostruka veza se sastoji od tri clektrona d) jedinjenja sa vodoničnim vezama imaju niže Tk od očekivanih c) covalentne supstance grade jonske kristalne molekuli, slći kristalne molekuli suće: CS, Liušetke  PCL.  H, S (C-2,1 H-2,1 Li = 1,0 S-2,5 P-2,1) Poredaj molekule prema opadanju Tk (obrazloži svoj odgovor) 5) Prikazi shematski (preklapanjem orbitala) molekul H  , 0 i obeleži hemijske veze (H, (o '6) Koji tip hemijske vezetjonsku, pol.kovalentnu, nep.kovalentnu ili metalnu), formiraju sledeći parovi elemenata čiji su valentni nivoi: a) X 4s i Ys3p X X b)  i Y 2s2p 7) Zaokruži slovo gde je moguće građenje vodenične veze, a zatim prikaži građenje vodonične veze između tih molekula: a) CH, i SiH, b) H, 0 i AF e) NH, i PH, d) HCI i NH  , 8) Nacrtaj structures formule molekula vodeći računa o geometriji molekula, prikaži dipole moments vectorima i zaključi koji molekuli su polami: a) HF b) Bell, c) CF.  d) SO, H-2.1 C-2.5 Be 1.5 S-2.5

teodoraaaa's picture

POMOC

1)Koliko se grama ugljenik(IV)-oksida (CO2) nalazi u 44,8 dm3 tog gasa pod normalnim uslovima?

2) Koliko se molekula amonijum -karbonata (( NH4)2 CO3) nalazi u 15 g ove soli?

3) Izracunati masu kiseonika (O2) koji ce u potpunosti proreagovati  sa 50g zive (Hg) i nagraditi ziva(II)-oksid (HgO).