Hemija - reakcije

amco@96's picture

Prikazati reakcijama rastvaranje zlata i paladija u zlatotopci.

Hvala

Dino98's picture

Zlatotopka je smjesa HCl i HNO3 kiselina u omjeru 3:1.

U oba slučaja nastaju hloro-kompleksi i izdvaja se NO, ostalo je čista stehiometrija i rješavanje redoks-jednačina:

Paladij (Pd)

3 Pd + 16 H+ + 4NO3- + 18H+ ---> 3PdCl62- + 4NO + 8H2O

(Ista reakcija je i za platinu - Pt)

U slučaju zlata stvar je nešto drugačija:

Au + 4H+ + NO3- + 4Cl- --> AuCl4- + NO + 2H2O

AuCl4- je tetrahloroaureat (III) jon

PdCl62- je heksahloropaladat (IV) jon

 

 

amco@96's picture

Hvala punooo :) :)

amco@96's picture

Hvala punooo :) :)