Elektrohemija

twss's picture

Da li moze neko da mi objasni kako se rade zadaci tj. kako se odredjuje sta je na anodi a sta na katodi i koja je razlika u pisanju reakcija ako imam rastvor ili rastop? Stvarno mi ova lekcija nista nije jasna, nadam se da neko moze da mi ukratko objasni najvaznije, hvala. 

Dino98's picture

Katoda je elektroda na kojoj se vrši redukcija, a na anodi se vrši oksidacija.

Pretpostavljam da znas teoriju vezanu za galvanske i elektrolitske članke, a ako ne, ima dosta materijala o tome.

Velika je razlika između taline i rastvora.

U slučaju da imaš talinu (npr. NaCl), u toj talini su prisutne samo dvije vrste jona, pozitivni joni natrija i negativni joni hlora (hloridni joni). Ako se u talinu urone elektrode, uz pomoć istosmjerne struje moguće je vršiti proces elektrolize, vršit će se redukcija jona natrija do elementarnog natrija (na katodi), i oksidacija hloridnih jona do elementarnog hlora (na anodi). Pa su reakcije:

K: Na+ (l) + e- ---> Na(s)  / x2

A: 2Cl- (l) ---> Cl2 (g) + 2e-

---------------------------------------- 

Ukupna reakcija:

2Na+ (l) + 2Cl- (l) ---> 2Na(s) + Cl2 (g)

Ako NaCl (s) rastvoriš u vodi, onda nemaš talinu nego imaš otopinu ili rastvor natrijevog hlorida. U ovom slučaju pored jona Na+ i Cl- prisutni su i joni H+ i OH-. Na elektrodi će se vršiti ona reakcija za koju je potrebno manje energije (energetski povoljniji procesi). Pogledaj elektrohemijsku seriju elemenata. U slučaju rastvora natrij-hlorida, i njegove elektrolize, dešavaju se reakcije:

K: 2H2O + 2e- --> H2 + 2OH-

A: 2Cl- (aq) ---> Cl2 (g) + 2e-

Dakle produkt elektrolize rastvora natrij hlorida su: vodik i hlor, ali i natrijeva baza.

twss's picture

Hvala ti puno

asterix's picture

Dino, da li znaš zašto se kod elektrohemije odnosno za Faradayeve zakone za z uvijek uzima broj elektrona u polureakciji: Q=nzF ; a ne ukupan broj elektrona koji se dobije množenjem parcijalnih reakcija ukoliko je potrebno- npr. kod elektrolize taline natrijeva klorida:

Na+ + e- --> Na/*2 

2Cl- --> Cl2 + 2e-

dakle gornju reakciju moramo pomnožiti s 2. zašto onda npr, za z ne uzmemo broj 2 nego 1?